SZR "SNEŽA - GRADNJA"
    23270 Melenci, Žarka Ostojina 122/a
 
    PIB: 105324857
 
    Tel:      023/731-100
    Mob:    062/398-201 Bibin Ljubiša
    Mob:    063/878-4995 Bibin Snežana
    E-mail: snezagradnja@gmail.com

  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  *Izvodimo sve vrste građevinskih radova i elektro instalacija*
 
      - iskopi temelja                               - izgradnja kuća, stanova i poslovnih objekata
      - šalovanje                                      - izgradnja proizvodnih hala
      - armiranje                                      - parkinga i trotoara
      - betonaža                                       - adaptacija kuća, poslovnih objekata i lokaka
      - zidanje                                          - krovovi (novi i peglanje starih)
      - malterisanje
      - keramika